برقی میمونم تا برگردی... هر آنچه در جای دیگر گفته نمیشود ... tag:http://bargheshz.mihanblog.com 2018-07-21T01:25:00+01:00 mihanblog.com هوادار ساده دل یا هوادار ساده لوح؟ 2017-04-15T07:26:29+01:00 2017-04-15T07:26:29+01:00 tag:http://bargheshz.mihanblog.com/post/978 مهدی MOLE انهایی كه چارتا پیراهن بیشتراز ما جر داده اند تعریف میكنند در قدیم الایام زمانی كه هنوز فوتبال سراپا پولكی نشده بود ، هواداران یك تیم كنار آن تیم بودند و چه بسا بسیاری از لٓنگی های تیم بوسیله همین هواداران مرتفع میشد. یكی كمك مالی میكرد، یكی با اتوبوسش بازیكنان را به بازی میرساند، یكی بوقچی بود، یكی نقش تداركات را برعهده میگرفت و به قولی چهارگوشه ی گلیم تیم را میگرفتند و از اب و گِل در می اوردند. از انطرف هم انصافا بین مدیران و بازیكنان و هواداران دغل و نیرنگی وجود نداشت و هرانچه در تیم رخ مید
انهایی كه چارتا پیراهن بیشتراز ما جر داده اند تعریف میكنند در قدیم الایام زمانی كه هنوز فوتبال سراپا پولكی نشده بود ، هواداران یك تیم كنار آن تیم بودند و چه بسا بسیاری از لٓنگی های تیم بوسیله همین هواداران مرتفع میشد. یكی كمك مالی میكرد، یكی با اتوبوسش بازیكنان را به بازی میرساند، یكی بوقچی بود، یكی نقش تداركات را برعهده میگرفت و به قولی چهارگوشه ی گلیم تیم را میگرفتند و از اب و گِل در می اوردند. از انطرف هم انصافا بین مدیران و بازیكنان و هواداران دغل و نیرنگی وجود نداشت و هرانچه در تیم رخ میداد عینا هواداران در جریانش قرار میگرفتند ؛چون قرار هم بر همین بود. اصلا تیم مال مردم بود و مگر تیم جز هواداران ساده دلش چه داشت ؟


]]>
مافیای فوتبال یا مافیهای فوتبال ؟! 2017-04-04T05:43:54+01:00 2017-04-04T05:43:54+01:00 tag:http://bargheshz.mihanblog.com/post/977 مهدی MOLE مافیهای فوتبال!!مگر میشود توی فوتبال ما كسی اسم مافیا را به كار نبرده باشد یا دست كم نشنیده باشد ؟!هر اتفاقی كه درون مستطیل سبز و یا خارج از آن رخ میدهد كار مافیای فوتبال است مگر اینكه خلافش ثابت شود؛ این نظر اكثر كسانیست كه جفایی از این فوتبال دیده باشند. مثلا داوری به اشتباه اوتی را نگرفته. گلی به اشتباه افساید اعلام شده. بازیكنی محروم گشته! حتی مصدوم گردیده! تیمی صعود نكرده یا سقوط كرده. هواداری به مربی فحاشی نموده. رشوه به داور لو رفته ! بازیكن بخاطر مطالباتش شكایت كرده! و و و ...

مافیهای فوتبال!!
مگر میشود توی فوتبال ما كسی اسم مافیا را به كار نبرده باشد یا دست كم نشنیده باشد ؟!
هر اتفاقی كه درون مستطیل سبز و یا خارج از آن رخ میدهد كار مافیای فوتبال است مگر اینكه خلافش ثابت شود؛ این نظر اكثر كسانیست كه جفایی از این فوتبال دیده باشند.
مثلا داوری به اشتباه اوتی را نگرفته. گلی به اشتباه افساید اعلام شده. بازیكنی محروم گشته! حتی مصدوم گردیده! تیمی صعود نكرده یا سقوط كرده. هواداری به مربی فحاشی نموده. رشوه به داور لو رفته ! بازیكن بخاطر مطالباتش شكایت كرده! و و و ...
]]>
سال 96 مبارک 2017-03-20T08:45:13+01:00 2017-03-20T08:45:13+01:00 tag:http://bargheshz.mihanblog.com/post/976 مهدی MOLE دعای آغاز سال 96 رو از زبان رضا رفیع تقدیمتون میکنم. تکراریست اما خالی از لطف نیست ...[http://www.aparat.com/v/T61jo]
[http://www.aparat.com/v/T61jo]
]]>