مافیهای فوتبال!!
مگر میشود توی فوتبال ما كسی اسم مافیا را به كار نبرده باشد یا دست كم نشنیده باشد ؟!
هر اتفاقی كه درون مستطیل سبز و یا خارج از آن رخ میدهد كار مافیای فوتبال است مگر اینكه خلافش ثابت شود؛ این نظر اكثر كسانیست كه جفایی از این فوتبال دیده باشند.
مثلا داوری به اشتباه اوتی را نگرفته. گلی به اشتباه افساید اعلام شده. بازیكنی محروم گشته! حتی مصدوم گردیده! تیمی صعود نكرده یا سقوط كرده. هواداری به مربی فحاشی نموده. رشوه به داور لو رفته ! بازیكن بخاطر مطالباتش شكایت كرده! و و و ...

 
همگی مثالهایی از مافیای فوتبال و دستهای پشت پرده هستند كه مسئوولین و مدیران یك تیم مثل نقل و نبات از انها در مصاحبه هایشان استفاده میكنند.
اینكه چقدر این مافیای فوتبال در فوتبال ما نقش دارد به كنار، موضوع بحث ما "مافیها"ی فوتبال است نه مافیای آن.
گاهی به جای اینكه برای توجیه كم كاریهای خود به دنبال مافیا باشیم ، شاید بهتر است دنبال مافیهای فوتبالمان باشیم. اصلا درون این فوتبال چه چیزی است كه عده ای از آن سود میبرند و عده ای زیان؟ اصلا درون این فوتبال چه كاشته ایم كه اكنون منتظر كِشت محصولیم و اگر محصول ندهد زمین و زمان را بهم میدوزیم؟! مگر نه از كوزه همان برون تراود كه در اوست؟
در اكثر اوقات اتفاقات پیرامون یك باشگاه فقط و فقط از مافیهای آن باشگاه سرچشمه میگیرد و هیچ ربطی هم به مافیای بخت برگشته ندارد. اصلا گاهی مافیای مذكور به مخیله اش هم خطور نمیكند كه میتوانست در چنین فازهایی هم وارد شود، كه مورد اتهام قرار گرفته است.  من كه اگر جای مافیای فوتبال بودم حتما برای اعاده حیثیت هم كه شده از خیلیها شكایت میكردم و میگفتم صرف شباهت لفظی بین من و مافیها نمیشود كه همه چیز را گردن من بیندازید! بروید و به هر انچه كه درون باشگاهتان است نگاهی كنید و مشكل را از درون خودتان پیگیری نمایید. كجا برای اموراتتان برنامه ریزی داشتید؟ كی اصولی كار كردید؟ كی مدیریت داشتید؟ مسلم است وقتی كار الابختكی باشد باید همه چیز را هم به مافیا حواله دهید!
مخلص كلام اینكه این "مافیا" و "مافیها"ی فوتبال چیزهای عجیبی هستند كه گاهی چنان با هم قاطی میشوند كه نمیشود یكی را از دیگری تمیز داد. اما به نظر می اید خیلیها دوست دارند یا راحت ترند كه همه كاسه كوزه ها سر مافیا بشكند چرا كه اگر سر مافیها بشكند كه همه مسئولند و باید پاسخگو باشند!

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1396    | توسط: مهدی MOLE    |    | نظرات()